Zarząd

Chairman of the Board Vitroflora Producers Group Limited Liability Company. His responsibilities include managing relationships between people, processes and the external environment.

Vice President of Vitroflora, LLC and its Marketing Director.

Dyrektor Ekonomiczny
Zajmuje się organizacją obsługi księgowej firm grupy Vitroflora, sporządzaniem i prezentacją wyników finansowych.